دانلود فایل word پيش بيني رضايتمندي شغلي بر اساس سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني در پرستاران

س یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :16چکیده مقاله: با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word پيش بيني رضايتمندي شغلي بر اساس سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني در پرستاران بوده است، روش پژوهش با در نظر گرفتن هدف کاربردی و شیوه اجرا از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه در سال 1395 که تعداد آنها 400 نفر می باشد تشکیل داده است. که در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان تعداد 200 نفر از جامعه مذکور به عنوان نمونه انتخاب گردید و برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت شغلی

دانلود فایل word مروري بر برنامه ريزي، اجرا و پايش تونل سازي NATM در پروژه خط 6 متروي تهران

س یا همایش : چهارمين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايرانتعداد صفحات :17چکیده مقاله: خط 6 متروی تهران با طول 31/2 کیلومتر از جنوب شرق تهران در محدوده دولت آباد شروع می شود و با عبور از مرکز شهر به سمت شمال غرب در محدوده سولقان خاتمه مییابد. در حدود 10/7 کیلومتر ابتدایی این مسیر با دستگاه حفار تمام مقطع (EPB-TBM) و حدود 20/5 کیلومتر مابقی به روش سنتی (NATM) ساخته می شود. خط 6 مترو شامل 27 ایستگاه می باشد که 6 مورد از آنها ایستگاه تقاطعی با خطوط دیگر است. با توجه به برنامه ریزی ویژه احداث این خط، 37 جبهه کاری برای تونل در بخش سنتی آن مورد استفادهقرار گرفته که نهایتا منجر به

دانلود فایل word معرفي رايانش مه و نقش آن در IoT

س یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسيتعداد صفحات :20چکیده مقاله: اینترنت اشیا Lot به تدریج هر شی را آنلاین نموده است همچنین پردازش داده که در ابرها متمرکز است نمی تواند نیازمندی های چنین محیطی را برآورده سازد. این بخاطر این مساله است که، کاربردهایی وجود دارند، مانند نظارت سلامت و پاسخ اورژانسی وجود دارند که در آنها می بایست تاخیر و اتلاف ناشی از انتقال داده به ابر و سپس بازگرداندن آن به برنامه ی کاربردی کم باشد که این مساله تاثیری جدی روی کارآیی دارد. دراین راستا، رایانش در مه به وجود آمده است، که در آن رایانش ابری جه