دانلود فایل word ارايه طرح مهندسي ارزش اتصال کوتاه راه دسترسي اليگودرز به شهرهاي گلپايگان، خوانسارو اراک

یا همایش : اولين همايش ملي علوم کاربردي و مهندسيتعداد صفحات :8چکیده مقاله: با توجه به هزینه های بالای سوخت و استهلاک وسایل نقلیه ، ساخت راههای کوتاه و امن در بین شهرهای کشور همواره مدنظرکارشناسان و مسیولین مربوط می باشد به نحوی که وزارت راه و ترابری در سال 1383 اقدام به تهیه و اجرای طرح ماورا (پیاده سازیمهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری) کرد. این سند راهبردی مهندسی ارزش به جهت ترسیم دورنما و تشریح فعالیت های کلی جهتتوسعه بکارگیری مهندسی ارزش با استفاده از بسترها و زیرساخت های فراهم شده ، تدوین گردیده است .شهر الیگودرز در شرق استان لرستان در مجاورت

دانلود فایل word ارزيابي حس تعلق به مکان در فضاهاي عمومي شهري مورد مطالعه : منطقه 2 شهر رشت

س یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهريتعداد صفحات :24چکیده مقاله: حس تعلق به مکان را میتوان رابطهای عاطفی و پر معنا بین شخص و مکان توصیف کرد، پیوند یا احساسی که مردم آن مکان را به عنوان قرارگاهی برای بازگشت بدان ارزشمند بدانند.در حقیقت احساس تعلق به مکان شاخصی است که از طریقآن میتوان میزان متمایز بودن آن مکان را برای مردم، نسبت به دیگر مکانها سنجید. پژوهشگران نیز مهمترین عامل در شکلگیری تعلق خاطر ساکنان یک بافت محلهای را تجربهها و خاطرههایی میداند که انسان از تعامل با هم نوعان خود در آنبافت به دست

دانلود فایل word اثر بخشي روان درماني پويشي فشرده کوتاه مدت(ISTDP)بر خودشناسي انسجامي(ISK)

یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاريتعداد صفحات :9چکیده مقاله: هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی روان درمانی روان پویشی فشرده کوتاه مدت بر خودشناسی انسجامی میباشد. این پژوهش به شیوه ی نیمه ازمایشی از نوع پیش ازمون و پس ازمون به همراه پیگیری 2 ماهه صورت گرفت. 16 نفر از جوانان 20 تا 40 ساله که به مرکز مشاوره درشهرتهران مراجعه کردند و ملاک های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و ازمایش قرار گرفتند. برای ارزیابی متغیر از مقیاس خودشناسی انسجامی استفاده شد. همه شرکت کنندگان گ